Instalacion Joyeria Rabat ( Casa Codina - Barcelona )

La instal·lació on es comprova el gremi de Vidrier , a causa que a l'agost de 2015, ningú es va atrevir a envidrar les parets de la Joieria Rabat a Barcelona. Va ser un treball dur tant de taller com en obra , on es van desenvolupar els treballs en un total de 18 dies . Preparant el material en taller , tots els miralls anaven amb desquadraments , tirades . I després en obra on plantejar-ho, presentar-lo i instal·lar-lo va ser una odissea. Després de 5 dies de durs treballs vam aconseguir acabar la instal·lació. Aquest treball és el punt d'inflexió , i vam decidir que Cristaleria Vidrexpress s'especialitza en les instal·lacions de valor afegit .

 

Material utilitzat en aquesta instalacion :

40 - Planxes Mirall 5 mm 321 x 255