Barana Vidre Laminat ( Col·legi Americà - Puçol )

En aquesta instalació ens subcontracta un altre professional per realitzar-li la tasca de envidrar la barana del Col·legi Americà situat a Puçol (València). Ha estat un treball de contrarellotge, ja que el nostre clients ens demana la urgència de realitzar mesurament i la instalació en un termini de 24 hores, sent el mesurament Dijous a les 16.00 de la tarda i la instalació al dia següent Divendres a les 15.30. Amb tot aquest esforç i professionalitat al final vam aconseguir aquest resultat que esperaven tots de la nostra empresa. El material utilitzat ha estat 8+8.2 per donar aquesta seguretat que demana el client final.

 

Material utilitzat en obra.

30 m2 Laminat 8 + 8.2