Concessionari Vehicles ( Alfafar )

Envidrament oficines amb vidres laminats 6 + 6 , per concessionari de vehicles a la localitat d'Alfafar, València. Vidres instal·lats de forma manual a causa de que l'alçada no permetia la utilització de mitjans auxiliars per la seva correcta instal·lació.

Material utilitzat en aquest projecte :

Laminat 6+6.1