Instalació en 13º Pis ( Valencia )

La nostra empresa destaca pels treballs especials, donant-li solucions a tot tipus d'instal·lacions. En aquesta instalacion nostre client volia un vidre de gran dimensió , l'única solució era la pujada de materials per façana. El vidre tenia un pes de 240 kg amb una mesura de 255.0 x 239.0 . El treball a realitzar precisava de coordinacion de diversos factors , tall de carrer sol·licitant documentacion a ajuntament de València , mitjans auxiliars per poder pujar el material , horari fora de l'habitual. Després de tot això vam aconseguir el que el client sol·licitava , recomanant-nos per treballs següents per la nostra professionalitat i la rapidesa en l'ejecucion dels treballs.

 

Materials Utilitzats en aquesta instalacio :

Alumini Blanc RLT Cortizo

Climalit 4 + 4 /10/ 4 + 4 amb mesura de 255.0 x 239.0